L’elecció de la seu del #5CSSBE. El Teatre Lliure

Teatre Lliure CSSBE

El món de l’acció social i el de la cultura estan estretament interrelacionats. En ambdós casos tracten d’allò que és humà. Ja siguin individus, grups o col·lectius, l’acompanyament a les persones només té sentit si es fa des de la perspectiva holística, del tot. I es fa, com en el cas del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, des de la més estricta interdisciplinarietat i amb la major de les voluntats de cerca de totes les mirades de la comunitat i un arrelament profund al territori.

Els centres culturals exerceixen un paper crucial en l’acció social ja que serveixen de punts de trobada i d’intercanvi per a la comunitat. Aquests espais no només ofereixen una plataforma per a la promoció de l’art i la cultura, sinó que també faciliten la participació ciutadana, la cohesió social i el desenvolupament comunitari. A través de la seva oferta d’activitats fomenten la diversitat cultural, promouen la integració i potencien la convivència entre persones de diferents orígens i grups socials. A més, actuen com a agents de transformació social, generant consciència crítica, reflexió i diàleg sobre qüestions rellevants per a la societat.

Des d’aquesta perspectiva, pren tot el sentit que el Teatre Lliure esdevingui l’espai-base -el pal de paller- d’un conjunt d’equipaments del barri del Poble Sec que es posen a disposició de la ciutadania per a l’aprofundiment dels discursos socials. I s’hi posen no només com a espais d’acollida sinó -com a referents que són- com a llocs de benestar que tenen cura de les persones. Els centres culturals, o millor, socioculturals, són espais essencials per al desenvolupament humà i la construcció d’una societat més cohesionada i inclusiva, com també ho són els serveis i equipaments que reconeixem com a part del sistema de serveis socials. Per això, amb la nostra elecció, volem fer una passa endavant en el nostre coneixement i reconeixement mutu.

Compartir l'article:

Articles relacionats

Flors liles

La sostenibilitat en el 5è CSSBE

Volem crear un entorn congressual que sigui exemplar en termes de pràctiques ecològiques, donant prioritat a solucions respectuoses amb el planeta.

Temps, garantia de drets, romanticisme i rigor

Ser la Comissionada del 5èCSSBE m’ha donat l’oportunitat de reflexionar sobre els elements que ens defineixen com a professionals del sistema d’atenció dels serveis socials.