5è CSSBE

“NAVEGAR (avançant) en els marges de la intervenció social” és el lema que encapçalarà 5è Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats; centrat en la relació amb la ciutadania i amb els sistemes d’atenció. El farem parlant de nosaltres, de les quatre professions que treballem als Serveis Socials Bàsics i Especialitzats: educació social, psicologia, treball social i pedagogia. I ho volem fer des del com, parlant de les eines, mètodes, estratègies, aquelles ja consolidades i de les noves que ens ha portat també la Pandèmia.

Per fer-ho, volem reforçar la part científica i de recerca, aprofundir en els conceptes de mètode, procés i avaluació d’impacte en la intervenció social. Però ho volem fer posant les persones al centre. La comunitat és essencial, se l’ha de reconèixer, se l’ha d’escoltar i ens hi hem d’explicar obertament. Som la peça que ha de fer accessible universalment el sistema d’atenció social, adaptant-lo a totes les realitats per tal que esdevingui una veritable garantia de drets.

Volem que aquest cinquè Congrés sigui un espai de pensament en la intervenció social. En aquests moments, que tant es parla que cal treballar per millorar les condicions dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats de Catalunya, volem que el Congrés, a més de reivindicar els recursos necessaris a les administracions competents, interpel·li els professionals a mantenir actualitzada la mirada crítica al conjunt del mateix sistema.

Els comitès organitzadors volem apostar per un Congrés vivencial a diversos llocs de la ciutat i, per tant, ens posarem en contacte amb institucions i entitats de l’àmbit social, cultural i educatiu.

El Lema del #5CSSBE

El lema proposat, NAVEGAR (avançant) en els marges de la intervenció social vol fer referència a tots els marges, els que hem superat i els que encara no. Els marges no són estàtics, es van modificant i apareixent a mesura que es van superant.

Pensem en la idea de com el marge situa la persona, el professional, el cas o la intervenció en un espai/ situació determinada, però com, a la vegada, el concepte permet que aquest espai sigui flexible, permeable. És un concepte que s’amplia, esdevé gairebé infinit quan introduïm el pensament en la nostra intervenció.

El marge ens permet experimentar amb les fragilitats i amb les capacitats, tastar-les, tocar-les, mirar-les de lluny o acostar-s’hi. Volem oferir una mirada àmplia del treball amb la comunitat i interprofessional: donant espai a la metodologia, el procés i l’avaluació, tant en la intervenció com en el treball entre serveis bàsics i especialitzats.

A més, el marge té un caire transgressor que pot ajudar a enfocar un Congrés que ens interpel·li com a professionals.

Objectius del #5CSSBE

Recuperar la mirada crítica per part dels professionals del propi sistema. Volem un Congrés que interpel·li els professionals.
 • Reforçar la part científica i de recerca en l’espai de Congrés: els conceptes de mètode, de procés i d’avaluació d’impacte en la intervenció social.
 • Integrar el Congrés a la ciutat on es realitzi i donar un espai a les entitats i recursos autòctons

Objectius per als congressistes

El Congrés ha d’aportar-los vivències, coneixements, així com implicar-los activament en els reptes de futur que en puguin sorgir.

Volem que els i les congressistes gaudeixin de:

 • Espais per a la participació activa en la construcció del discurs compartit.
 • Sentir-se part de l’exercici de transformació que es proposa i del dibuix de futur.
 • Gaudir de moments / experiències significatius (ON i OFF programa).
 • Conèixer com es fa la recerca (models, metodologies).
 • Conèixer recerques que s’estan fent actualment en matèria de Serveis Socials Bàsics.
 • Reflexionar respecte a l’ètica professional en aquests moments de crisi.

Metodologia

El Congrés ha d’aportar-los vivències, coneixements, així com implicar-los activament en els reptes de futur que en puguin sorgir.
 • Comptarem amb persones expertes que situïn cadascun dels temes en clau de present i apuntin perspectives de futur; persones que visquin el Congrés en tot el seu recorregut (com a encàrrec) i n’acompanyin els debats (no simples conferenciants).
 • Farem partícips els professionals i el teixit associatiu del territori, treballant-hi conjuntament des d’un primer moment i al llarg de la construcció de tot el Congrés.
 • Crearem espais específics de treball i de construcció de discurs, amb metodologies diverses, innovadores per tal que esdevinguin referències també per a la feina quotidiana (amb persones facilitadores).
 • Aprofundirem en el contingut que cada dia ens oferiran els diferents ponents, a través de la creació de grups de treball que ens proporcionaran conclusions finals respecte a la nostra relació amb l’ètica i amb la ciència, i que ens facilitarà el document de conclusions finals del Congrés.