Presentació de comunicacions i pòsters

Tancat el període per presentar COMUNICACIONS i PÒSTERS per al 5è CSSBE que tinguin a veure amb experiències, projectes, recerques o intercanvis en relació amb la temàtica i l’àmbit social dels Serveis Socials, tant Bàsics com Especialitzats.

En aquesta edició del Congrés s’han pogut presentar comunicacions i pòsters que tinguessin a veure amb quatre temàtiques diferents.

Temàtica

Des de la intervenció social sovint trobem que les intervencions a nivell individual no abasten la dimensió que un ciutadà o ciutadana engloba i té a la seva vida. Els centres de serveis socials i els serveis especialitzats estem ubicats en un territori i treballem per i amb les entitats, els moviments socials i la ciutadania. Si des dels vostres llocs de feina heu treballat en algun projecte amb perspectiva comunitària us proposem que ens ho feu arribar en format comunicació o potser per tal de donar-la a conèixer a la resta de territori català.

Us convidem a presentar experiències en les quals les noves tecnologies hagin aportat un valor afegit en la intervenció social, generant dinàmiques d’apropament, acompanyament, reducció de la bretxa digital, prevenció, detecció de situacions de risc, suport a les persones que estan vivint situacions d’alta complexitat, etc. Relacionant l’impacte de digitalització amb qualsevol grup de població susceptible de ser atesa pels serveis socials generals /especialitzats, tant en l’àmbit educatiu, social, pedagògic i psicològic.

Fem la crida a professionals dels serveis socials bàsics i especialitzats a compartir experiències, consolidades o experimentals, on la metodologia d’apropament i reconeixement entre serveis, professional, àrees, departaments, agents socials i entitats tingui un pes essencial en la posada en marxa tant d’intervencions individuals o grupals i col·lectives. Quins elements caracteritzen el treball en els consells comarcals? I les grans ciutats? I en el pobles, com ens ho fem?

Volem visibilitzar les propostes d’acompanyament a la ciutadania on les persones tinguin un rol actiu en la presa de decisions i on els professional hagin pogut treballar des de la proximitat i l’horitzontalitat. També volem compartir dilemes, dificultats i reptes que hagin sorgit en una tipologia d’intervenció amb participació activa de les persones en el seus processos de millora.

Presentació de comunicacions

Informació requerida:

 • Títol de la comunicació.
 • Nom i cognoms de l’autor/a o l’equip de coautors o coautores.
 • Professió i centre de treball de cada autor/a.
 • Adreça i població de referència del projecte.
 • Telèfons de contacte i correu electrònic.
 • Àrea temàtica, a escollir entre les diferents temàtiques:
  – Intervenció preventiva o reactiva: perspectiva comunitària
  – Impacte digitalització (en l’atenció social, joves i famílies, gent gran)
  – Interrelació dels serveis que atenen les persones en el procés d’atenció
  – Participació activa de les persones en els seus processos de millora als serveis socials bàsics i especialitzats
 • Abstract: descripció del tema amb una extensió màxima de 3.000 caràcters.
 • Es prioritzaran els treballs acompanyats d’una implementació pràctica/avaluació del projecte (màxim 2.000 caràcters addicionals).

Enviament

 • Envieu la fitxa complimentada secretaria@cssbe.cat

Criteris d'avaluació

 • Vinculació amb el tema del 5è CSSBE.
 • Rigor conceptual, metodològic i tècnic (diagnòstic, planificació, avaluació).
 • Participació i implicació activa de diversos agents.
 • Innovació i creativitat. Interès i rellevància.
 • Claredat i coherència del text.
 • Avaluat (si ho ha estat o no).

Procés d'acceptació

 • La data límit per rebre els materials és el 31 de març de 2024.
 • Un cop rebudes les propostes se’n farà una selecció i el repartiment equitatiu a les diferents taules de Comunicacions o en l’espai de Pòsters.
 • Es comunicarà per escrit l’acceptació o la declinació de la propostes en un termini aproximat d’un mes des de la data límit d’entrega.
 • Ens posarem en contacte amb les persones responsables dels treballs seleccionats, a les quals proporcionarem el contacte d’una persona del Comitè Científic per tal de preparar la presentació conjuntament amb la resta de persones seleccionades a cada espai.
 • Els autors i autores de les comunicacions seleccionades s’hauran d’inscriure obligatòriament al 5è CSSBE i tindran una reducció del 50% en el preu de la inscripció.
 • Els autors i autores dels pòsters seleccionats s’hauran d’inscriure obligatòriament al 5è CSSBE.

Presentació de pòsters

Informació requerida:

 • Títol del pòster.
 • Nom i cognoms de l’autor/a o l’equip de coautors o coautores.
 • Professió i centre de treball de cada autor/a.
 • Adreça i població de referència del projecte.
 • Telèfons de contacte i correu electrònic.
 • Àrea temàtica, a escollir entre les diferents temàtiques:
  – Intervenció preventiva o reactiva: perspectiva comunitària
  – Impacte digitalització (en l’atenció social, joves i famílies, gent gran)
  – Interrelació dels serveis que atenen les persones en el procés d’atenció
  – Participació activa de les persones en els seus processos de millora als serveis socials bàsics i especialitzats
 • Abstract: descripció del tema amb una extensió màxima de 3.000 caràcters.

Requeriments tècnics

 • Les mides del pòster seran 1,80 x 0,70 metres, en format roll-up/banner, amb estructura de suport.
 • Optativament es pot adjuntar un vídeo explicatiu breu i un codi QR del vídeo al Pòster:
  – Grava el vídeo explicatiu d’un màxim de 3 minuts. Pots incloure veu amb el pòster de fons o vídeo.
  – Penja’l en una plataforma de vídeo (YouTube, Vímeo…).
  – Configura les opcions de privacitat, tenint en compte que es pugui visionar de forma oberta amb l’adreça URL.
  – Crea el teu codi QR de l’adreça URL del teu vídeo, pots utilitzar qualsevol dels generadors gratuïts d’internet.
  – Inclou el teu codi QR de forma visible al PÒSTER.

Enviament

 • Envieu la fitxa complimentada secretaria@cssbe.cat.
 • Caldrà portar els pòsters seleccionats directament a l’inici del 5è CSSBE i retirar-lo quan acabi.

Criteris d'avaluació

 • Vinculació amb el tema del 5è CSSBE.
 • Rigor conceptual, metodològic i tècnic (diagnòstic, planificació, avaluació).
 • Participació i implicació activa de diversos agents.
 • Innovació i creativitat. Interès i rellevància.
 • Claredat i coherència del text.
 • Avaluat (si ho ha estat o no).

Procés d'acceptació

 • La data límit per rebre els materials és el 31 de març de 2024.
 • Un cop rebudes les propostes se’n farà una selecció i el repartiment equitatiu a les diferents taules de Comunicacions o en l’espai de Pòsters.
 • Es comunicarà per escrit l’acceptació o la declinació de la propostes en un termini aproximat d’un mes des de la data límit d’entrega.
 • Ens posarem en contacte amb les persones responsables dels treballs seleccionats, a les quals proporcionarem el contacte d’una persona del Comitè Científic per tal de preparar la presentació conjuntament amb la resta de persones seleccionades a cada espai.
 • Els autors i autores de les comunicacions seleccionades s’hauran d’inscriure obligatòriament al 5è CSSBE i tindran una reducció del 50% en el preu de la inscripció.
 • Els autors i autores dels pòsters seleccionats s’hauran d’inscriure obligatòriament al 5è CSSBE.