Comitès

Els Comitès responsables del Congrés vetllen per afavorir i potenciar la participació (tant a l’organització com als treballs científics) de tots els professionals dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats i les temàtiques que s’hi tracten busquen contemplar l’interès global per al màxim de professionals, així com el seu caire interdisciplinari, evitant qüestions unidisciplinàries.

En cada edició la secretaria tècnica del Congrés recau de manera rotativa en un dels quatre col·legis. En aquesta edició l’assumeix el CEESC. La Comissionada del 5è Congrés és una educadora social, una col·legiada del CEESC, en qui recau la coordinació operativa dels Comitès Organitzador i Científic, així com del Consell Assessor.

Comissionada

Mireia Ballart Comités CSSBE

Mireia Ballart

Em dic Mireia i soc educadora social. Soc la col·legiada 10951 del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i Comissionada del 5è Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats. Vaig iniciar la meva carrera professional en l’atenció social amb població adulta. Al temps, vaig endinsar-me amb població més jove vinculada al sistema de protecció treballant amb processos d’inserció sociolaboral aprofitant tot l’aprenentatge adquirit. Tot seguit vaig fer el salt a l’administració pública amb l’entrada a l’IMPD a Barcelona i dos anys després vaig continuar el camí d’intervenció educativa i social en una àrea bàsica de serveis socials, primer a la ciutat de l'Hospitalet i, posteriorment, a Barcelona. Al llarg d'aquest temps m'he anat formant per tal de seguir creixent i aprenent sense perdre la il·lusió de la professió. En aquesta etapa he estat mare de dues filles, actualment de 9 i 12 anys.

Comitè institucional

El Comitè Institucional està format pels degans/deganes o presidents/presidentes dels col·legis organitzadors que són els responsables d’establir relacions institucionals, l’aprovació del pressupost i la creació de criteris d’actuació en allò referent a la imatge corporativa dels col·legis, la relació amb els mitjans de comunicació, actes protocol·laris, etc.

Marc Queralt

Marc Queralt

President del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. La seva tasca professional en el món social s’ha desenvolupat sobretot en àrees de la infància i l’adolescència. Ha treballat en diferents tipologies de servei i desenvolupant diferents rols en els equips de treball.

Guillermo Mattioli

Guillermo Mattioli

Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i vicepresident segon del Consejo General de la Psicología de España. Psicoterapeuta i supervisor d’equips de Serveis Socials Bàsics de la Diputació de Barcelona. Llicenciat en Psicologia, especialitat en clínica per la Universitat de Buenos Aires. Doctor per la Universitat de Barcelona amb la tesi «Resultats de mesures tècniques de protecció en nens maltractats ingressats en centres d’acollida de la província de Barcelona». Especialista Europsy en psicoteràpia. Té experiència en psicoteràpia individual, grupal i familiar. És autor dels llibres «Psicoteràpia del toxicòman» i «Paradoxes en psicoanàlisi».

Conchita Peña Comités CSSBE

Conxita Peña

Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Treballadora social. Directora d’Atenció a la Ciutadania i Participació i d’Estratègia d’atenció integrada del Consorci Sanitari del CatSalut. Ha treballat en l’àmbit de la salut, com a treballadora social sanitària a l’Hospital Vall d’Hebron, des de l’àmbit assistencial, coordinació del voluntariat hospitalari i dels processos de RSC i coordinadora de l’Àrea d’Atenció al Ciutadà i Treball Social. Ha estat membre del Comitè Institucional de la tercera i la quarta edició del CSSBE.

M Victoria Gomez Comités CSSBE

M. Victòria Gómez

Presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Doctora en Pedagogia, pedagoga i mestra, experta en pràctica reflexiva, docent en totes les etapes educatives obligatòries i postobligatòries i educació superior.

Comitè assessor

El Consell Assessor està format per representants de cada col·legi professional i té l’encàrrec d’assessorar els Comitès sobre els continguts del Precongrés i del Congrés.

Inma Moyano

Imma Moyano

Col·legiada del CEESC

Diplomada en Educació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Intervenció Sistèmica en Famílies i Institucions. Màster en Coaching Sistèmic. Postgrau en Supervisió. Actualment treballa als Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Juanma Rivera

Juan Manuel Rivera

Col·legiat del TSCAT

Treballador social amb formació complementària en intervencions socials i educatives, anàlisi política i assessorament institucional. Està acreditat com a supervisor i coach per l’Associació Europea de Coaching i Supervisió (EASC). Ha desenvolupat la majoria de la seva trajectòria professional al sector públic, amb diferents rols de responsabilitat com a cap tècnic d’Acció Social a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Actualment és gerent de l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA). Ha format part del Comitè Científic en diferents edicions de les Jornades i del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.

Lourdes Aramburu

Col·legiada del COPC

Psicòloga als equips de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona. Docent i participant en diferents investigacions i publicacions a entitats i institucions de l'àmbit de l'Acció Social. Actualment jubilada. Membre del Grup de Treball sobre la intervenció psicològica en l'Àmbit social i comunitari del COPC. Voluntària a l'Associació DMD (Dret a Morir Dignament) i a l'Associació intercultural Diàlegs de Dona. Ha format part del Comitè Científic en diferents edicions de les Jornades i del Congrés de Serveis socials Bàsics i Especialitzats; també hi ha participat com a ponent en taules rodones i en presentacions de comunicacions i experiències professionals.

Maria Rosa Monreal

Maria Rosa Monreal

Col·legiada del CEESC

Educadora social. Treballa com a cap d’Unitat i Qualitat de processos de formació i ocupació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Ha estat supervisora dels equips de serveis socials bàsics, dels equips dels EAIA, i de l’equip funcional d’infància del Consell Comarcal de Les Garrigues. L’any 2007 va presidir les VII Jornades de Serveis Socials d'Atenció Primària i el 2014 va ser la Comissionada del 1r Congrés de Serveis Socials Bàsics. Va ser presidenta del CEESC del 2016 al 2022.

Marta Fité

Marta Fité

Secretària de la Junta de Govern del CEESC

Educadora social. Treballar a l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona com a directora territorial de Serveis Socials al districte de Nou Barris. Ha treballat d'educadora social als ajuntaments de Badalona i Barcelona i en càrrecs directius sempre vinculats amb els Serveis Socials Bàsics. Des del 2016 també fa de professora associada al grau d'Educació Social de la Universitat de Barcelona. Ha estat membre del Consell Assessor de diferents edicions de les Jornades de Serveis Socials Bàsics i, posteriorment, del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.

Montserrat Juanpere

Montserrat Juanpere

Col·legiada del COPEC

Pedagoga. Actualment treballa com a tècnica de feminismes i LGTBI al departament Prevenció de les violències masclistes de l’Ajuntament de Barcelona, gestionant serveis de Punt lila en esdeveniments d’alta afluència de públic i el Protocol “No Callem contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn”. Ha treballat a EIAIA, Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a programes d’inserció social i reallotjament de famílies gitanes del Consell comarcal del Maresme i en Equips d’Inserció social d’atenció a persones sense llar de l’Ajuntament de Barcelona.

Pilar Morral Comités CSSBE

Pilar Morral

Membre de la Junta de Govern del COPEC i vocal de Pedagogia Social

Pedagoga. Treballa en un Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i és professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya. És autora del llibre “La Cucología del maestro Eliseo”. Des del 2016 participa en la preparació del Congrés de Serveis Bàsics, i va ser-ne la Comissionada en la seva quarta edició, preparada en plena pandèmia, amb l’obertura a diferents mitjans d’emissió, la descentralització de Barcelona com va ser Girona, i la pluralitat de serveis bàsics i especialitzats units en la multidisciplinarietat de les intervencions socials.

Comitè científic

El Comitè Científic està format per representants de cada col·legi professional i és el responsable de l’elaboració del programa científic del Precongrés i del Congrés, així com de la designació de les persones que presenten i moderen les sessions plenàries i simultànies i de l’elaboració de les conclusions.
Alicia Alvarez Comités CSSBE

Alicia Àlvarez

Col·legiada del COPC

Doctora en Psicologia Clínica. Directora de l’àrea assistencial i de recerca de la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona. Exerceix de professora associada de la UOC. Fa treballat com a tècnica en equips de protecció a la infància i de serveis socials de Barcelona. Està reconeguda com a experta en psicologia d’emergències i catàstrofes pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicologia i col·labora en diferents càrrecs a l’ONU, el Ministeri d’Interior del Govern d’Espanya o al Centre of Expertise for Victims of Terrorism. En l’àmbit perinatal està capacitada per diferents programes internacionals.

Barbara Vega Comités CSSBE

Bàrbara Vega

Col·legiada del TSCAT

Treballadora social. Coordinadora d’equips de Serveis Socials d'Atenció Primària i referent del Servei d'Atenció Domiciliaria als Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Viladecans. Ha estat Cap de departament dels Serveis Socials d'Atenció Primària de Sant Vicenç dels Horts. En l'àmbit de la docència, ha col·laborat en la formació a través de les pràctiques dels alumnes de Treball Social de la UB i de l'FP Dual d'Atenció a les Dependències. Fa supervisions a equips de professionals tècnics i a treballadores familiars.

Carmen Villarreal Comités CSSBE

Carmen J. Villarreal

Col·legiada del CEESC

Educadora social. Responsable de la Primera Atenció Social, Acollida Municipal, Habitatge i Cooperació internacional al Servei d'Atenció-Acció Social de l’Ajuntament de Premià de Mar. Sempre en l’àmbit de serveis socials, ha treballat en diferents serveis d’intervenció adreçats a infants, joves i famílies, realitzant atenció directa a l'Equip Bàsic d'Atenció Social, així com desenvolupat funcions de coordinació i direcció als Serveis Socials i altres regidories vinculades en l'atenció a les persones.

Comitès Sense Foto

Cecilia Roig

Col·legiada del TSCAT

Treballadora social. Tècnica referent del projecte Comunitàriament, un projecte que sorgeix amb l'objectiu de potenciar i incorporar la mirada i l'acció comunitària des de serveis socials bàsics. Durant la seva trajectòria ha passat per diferents serveis, equipaments i programes amb encàrrecs diversos, bona part dels quals treballant als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Forma part de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT, treballant per dignificar la professió i els serveis socials.

Laura Cirera Comités CSSBE

Laura Cirera

Col·legiada del COPEC

Pedagoga. Tècnica en Infància en Risc a l’EAIA VI del Consell Comarcal del Baix Llobregat i col·laboradora de l’associació Autisme amb Futur. Ha treballat en entitats del tercer sector en diferents ens locals de l’administració pública. Ha estat tècnica en centres oberts municipals, aules obertes a instituts de secundària. Formada com a investigadora al Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB, al Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut i col·labora en l’elaboració de les publicacions del Programa de Formació per a l’Acolliment en Família Extensa.

Laura Córdoba Comités CSSBE

Laura Córdoba

Col·legiada del CEESC

Educadora social. Treballa a serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 1991. Des de l’any 1997 ha participat com a membre del CEESC en l’organització i de les Jornades de Serveis Socials Bàsics i, posteriorment, del Congrés de Servei Socials Bàsics i Especialitzats.

Maria Concepcio Torres Comités CSSBE

Mª Concepció Torres

Col·legiada del COPEC

Doctora en Pedagogia. Professora del Departament de Pedagogia de la URV i del Màster Interuniversitari d’Educació en Territoris Rurals de la UB. Presidenta de la Comissió de Deontologia del COPEC, membre del Grup de Recerca en Educació Intercultural de la URV; del Grup Interuniversitari d’Escola Rural i de la Red Iberoamericana de Educación en Territorios Rurales. Premi Civismes 2014 amb el projecte Els contes, un valor per la creativitat; Premi a la Qualitat Docent 2022 pel Consell Social de la URV amb el projecte Collaborative Online Internacional Learning amb el TEC de Monterrey.

susanna prades Torres Comités CSSBE

Susana Prades

Col·legiada del COPC

Psicòloga al Centre de Serveis Socials Raval Nord. Ha treballat al SEAIA Sants-Montjuic, al Centre de Serveis Socials del Carmel. Màster en Teràpia Cognitivosocial i Postgrau en Intervenció Sistèmica Breu en Violències Familiars. És membre del Grup de Treball d’Intervenció psicològica en l’àmbit social i comunitari del COPC. Va ser membre del Comitè Científic del IV CSSBE i del Comitè Organitzador del III CSSB.

Comitè organitzador

El Comitè Organitzador està format per representants de cada col·legi professional i és elresponsable d’organitzar el Col·loqui i el Congrés, així com del disseny de les activitatsconcretes que donin resposta a la proposta científica i la contractació dels serveis que calguinper al funcionament del Precongrés i del Congrés.

Aida Muñoz Comités CSSBE

Aida Muñoz

Col·legiada del CEESC

Educadora social al CSS Cotxeres de Sants de l'Ajuntament de Barcelona. L'acompanyament a persones, grups i comunitats, ha estat un constant viatge d'aprenentatge i transformació. Un viatge que ha transitat per àmbits de l'acció especialitzada, com la intervenció amb infància i adolescència, els drets de les dones i la lluita contra les violències, o l'educació per la salut. Però, sobretot, un viatge apassionant als Serveis Socials d'Atenció Primària, durant molt de temps a L’Hospitalet i aquests darrers anys a la ciutat de Barcelona. Un viatge que no ha acabat i té moltes illes per continuar explorant.

Beatriz Adame Comités CSSBE

Beatriz Adame

Col·legiada del COPEC

Orientadora escolar a recurs SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) en un institut de secundària. Ha treballat en infància i joventut, gent gran i amb usuaris amb discapacitat i trastorns de conducta.

Juan Gerard Sánchez

Juan Gerardo Sánchez

Col·legiat del CEESC

Educador social i psicopedagog. Treballa a l’Ajuntament de Mataró a l’àmbit dels Serveis Socials des de 1989, primer com a educador social en una aula taller, després en atenció primària del Servei de Benestar Social i des del 2012 com a cap de secció del mateix servei.

Judit Bertobillo Comités CSSBE

Judit Bertobillo

Col·legiada del COPC

Psicòloga en projectes d'intervenció comunitària. Té una llarga trajectòria professional a Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, primer en l'ESAS (Equip de Suport Tècnic a l'Atenció Social) i després al SSIF (Servei de Suport i Intervenció en Famílies). És membre de la Junta de la Intervenció Social del COPC i dels Grups de Treball d'Intervenció social i comunitària i d'Infància i adolescència.

Laia Mollon Comités CSSBE

Laia Mollon

Col·legiada del CEESC

Educadora social al Centre de Serveis Socials del Guinardó a Barcelona. Ha exercit d’integradora, animadora sociocultural i dinamitzadora, i fa uns vint anys que treballa d’educadora social. Des de fa 15 anys forma part del CEESC i col·labora en diferents oportunitats i reptes de l’àmbit de serveis socials.

Marisa Montes de Oca Comités CSSBE

Marisa Montes de Oca

Col·legiada del TSCAT

Treballadora social, compromesa amb els drets socials i la igualtat d’oportunitats. Forma part de l'Equip d'Habitatge dels Serveis Socials Bàsics de Santa Coloma de Gramenet. Té una àmplia experiència en el sector de Serveis Socials Bàsics, amb més de 20 anys d’experiència en treball social individual i familiar. Ha format part de l’organització de diferents edicions de les Jornades de Serveis Socials d’Atenció Primària i del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats. És membre de la Comissió del Serveis Socials Bàsics i colidera la Comissió d'Habitatge del TSCAT.

Marta Lamote Comités CSSBE

Marta Lamote de Grignon

Vocal de Terres de l'Ebre del COPEC

Membre de la Comissió de Pedagogia Social del COPEC. Pedagoga. És directora de la Llar Residència Rafal i del Centre Ocupacional Deltebre de la Fundació Astres (Plataforma Educativa).

Olga Molins Costa Comités CSSBE

Olga Molins

Col·legiada del CEESC

Educadora social als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. Els seus inicis com a educadora van ser en serveis especialitzats, amb persones amb diversitat funcional, i el gruix de la seva experiència professional va ser en l’àmbit de la protecció a la infància, en Centres Residencials d’Acció Educativa. Ha treballat als SSB de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i en una entitat del tercer sector al barri del Raval de Barcelona.

Sonia Bacereido Costa Comités CSSBE

Sònia Baceiredo

Col·legiada del TSCAT

Treballadora social i llicenciada en Sociologia. Actualment treballa com a tècnica de gestió social de la Regió Social Metropolitana Nord del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Durant 27 anys ha treballat als Serveis Socials de Montgat, fent atenció individualitzada, grupal i comunitària, i portant la gestió del Servei d’ajut domiciliari municipal. És membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT, on es reflexiona, s’analitza i es debat sobre els Serveis Socials Bàsics. Forma part del Comitè Organitzador del Congrés de Serveis Socials Bàsics des de la segona edició.