La sostenibilitat en el 5è CSSBE

Flors liles

Volem crear un entorn congressual que sigui exemplar en termes de pràctiques ecològiques, donant prioritat a solucions respectuoses amb el planeta.

El logo del Congrés: simbolisme i procés

logo 5CSSBE

Després de quatre edicions del 5è CSSBE amb el mateix logotip, s’ha decidit fer-hi un canvi que ofereixi una mirada actualitzada de la idea del treball interdisciplinari, conjunt i en xarxa.

L’elecció de la seu del #5CSSBE. El Teatre Lliure

Teatre Lliure CSSBE

El món de l’acció social i el de la cultura estan estretament interrelacionats. En ambdós casos tracten d’allò que és humà. Ja siguin individus, grups o col·lectius, l’acompanyament a les persones només té sentit si es fa des de la perspectiva holística, del tot.

En marxa el V Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

V Congrès Serveis socials bàsics i especialitzats

El món de l’acció social i el de la cultura estan estretament interrelacionats. En ambdós casos tracten d’allò que és humà. Ja siguin individus, grups o col·lectius, l’acompanyament a les persones només té sentit si es fa des de la perspectiva holística, del tot.